Terjemah Kitab Al-Mahalli Lengkap

Diposting pada

Terjemah Kitab Al-Mahalli Lengkap – Nama lengkap beliau adalah al-imam al-Allamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad al- Mahalli al-Mishri. Beliau dilahirkan di Mahalla al-Kubra, Kairo, Mesir pada tahun 769 H dan meninggal pada tahun 864 H.

Beliau lebih dikenal dengan julukan Jalaluddin al-Mahalli. Jalaluddin artinya orang yang agung dalam agama. Sedangkan al-Mahalli dihubungkan kepada kampung kelahirannya, Mahalla al-Kubra, yang terletak di sebelah barat Kairo, tidak jauh dari Sungai Nil. Sejak kecil Jalaluddin al-Mahalli sudah menunjukkan tanda- tanda kecerdasan.

Berkat kesungguhan dan ketekunannya dalam menuntut ilmu, beliau banyak menguasai berbagai disiplin ilmu. Karenanya selain dikenal sebagai ahli tafsir, al-Mahalli juga dikenal sebagai seorang faqih (ahli dalam bidang Fiqih / hukum Islam), ahli Kalam (teologi), ahli Usul Fiqh, ahli Nahwu (gramatika), dan menguasai Mantik (logika).

Beliau belajar dan berguru kepada ulama yang masyhur di masa itu. Di antaranya adalah Muhammad bin al-Aqsari al-Badri, Burhan al- Baijuri, ‘Ala’ al-Bukhari, dan al-‘Allamah Syamsuddin al-Bisathi.

Namun, tidak sedikit pula dari ilmu-ilmu yang beliau kuasai itu dipelajari secara otodidak. Karena penguasaannya terhadap berbagai disiplin ilmu, tak mengherankan jika al-Mahalli dikenal luas. Hingga suatu saat beliau ditawarkan jabatan al-Qadhi al-Akbar (hakim agung).

Namun jabatan itu beliau tolak. Beliau lebih suka menjadi mudarris figh (pengajar fikih). Di samping aktif mengajar, al-Mahalli juga dikenal sebagai seorang penulis yang produktif.

Hampir di setiap bidang ilmu yang beliau kuasai, beliau menghasilkan sebuah karya tulis.

Karya Imam Al-Mahalli

Di antara karya beliau ialah : Sebagian dari Tafsir al-Jalalayn. Karena tafsir itu dikarang berdua dengan Jalaluddin al-Sayuthi, sehingga tafsir ini diberi nama “‘Jalalain” yang berarti dua orang Jalaluddin. Syarh Jam-‘u al-Jawami dalam bidang Ushul Fiqh. Dan Kanz al-Raghibin atau lebih dikenal dengan kitab al-Mahalli syarah Minhaj al-Thalibin karya Imam Nawawi dalam bidang Fiqih.

Nama-nama kitab yang beredar dalam kitab al-Mahalli

 1. Al-Bahar karya ar-Ruyani
 2. Al-Kifayah karya Ibn Rifah
 3. Al-Mathlab karya Ibn Rifah
 4. At-Tanbih karya Abi Ishaq asy-Syairazi
 5. Al-Muhazzab karya Abi Ishaq asy-Syairazi
 6. Syarah Muhazzab (al-Majmu’) karya Imam Nawawi
 7. At-Tahqiq karya Imam Nawawi
 8. Ad-Daqaiq karya Imam Nawawi
 9. At-Tahzib karya al-Baghawi
 10. At-Tatimmah karya Zainuddin al-‘Iraqi
 11. Syarah Kabir karya ar-Rafi’i
 12. Syarah Shaghir karya ar-Rafi’i
 13. Al-Hawi al-Kabir karya al-Mawardi
 14. Al-Hawi as-Shaghir karya al-Qazwaini
 15. Al-Fatawa karya Ibn Hajar al-Haitami
 16. Takammulah ash-Shahah karya ash-Shaghani

Terjemah Kitab Al-Mahalli Lengkap

Muqaddimah

 1. Kitab I (Kitab bersuci)
  Bab sebab-sebab berhadats
  Fasal etika dalam istinja
  Bab wudhu
  Bab menyapu sepatu
  Bab mandi
  Bab najis
  Bab tayammum
  Fasal alat dan rukun tayammum
  Bab haid, istihadhah dan nifas
  Fasal mustahadhah
 2. Kitab II (Kitab shalat)
  Fasal orang yang diwajibkan shalat
  Fasal adzan
  Fasal menghadap qiblat
  Bab tatacara shalat
  Bab syarat-syarat shalat
  Fasal larangan dalam shalat
  Bab sujud sahwi
  Bab sujud tilawah dan sujud syukur
  Bab shalat sunat
 3. Kitab III (Kitab shalat jama’ah)
  Fasal tidak sah mengikut orang yang dia tahu
  shalatnya batal
  Fasal makmum tidak lebih maju dari imam
  Fasal syarat niat mengikut imam
  Fasal syaratk mengikut perbuatan imam
  Fasal bila imam telah keluar dari shalat
  Bab shalat musafir
  Fasal jarak qashar
  Fasal jamak taqdim dan takhir
  Bab shalat Jum’at
  Fasal sunat mandi
  Fasal mendapat rakaat Jum‘at
  Bab shalat khauf
  Bab menggunakan sutera dll
  Bab shalat dua ‘Id
  Fasal anjuran takbir dua ‘Id
  Bab shalat dua gerhana
  Bab shalat istisqa
  Bab orang yang meninggalkan shalat
 4. Kitab IV (Kitab jenazah)
  Fasal dikafankan
  Fasal shalat mayit
  Cabang imam shalat mayit
  Fasal minimal kubur

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *