Download Terjemah Aqidatul Awam Pdf

Diposting pada

Download Kitab dan Terjemah Aqidatul Awam Pdf – Kitab Aqidatul Awam ditulis oleh al-Imam al-‘Allamah Ahmad bin Muhammad Ramadhan bin Mansur al-Makki al-Marzuki al-Maliki al-Husaini al-Hasani.

Pengarang Aqidatul Awam

Nama nya Syekh Ahmad al-Marzuqi, Beliau salah satu mufti mazhab Maliki di Mekah. Beliau lahir di Mesir pada tahun 1205 H. Ia menimba ilmu di Mekkah, kemudian menjadi guru di Masjidil Haram dan diangkat menjadi Mufti di Madrasah Maliki.

Syekh Ahmad al-Marzuqi terkenal dengan kerendahan hati dan ketakwaannya, serta tulisan-tulisannya yang sangat bermanfaat (Syaikh Hisyam al-Kamil, Fath al-‘Allam Syarh Nadzom Aqidatul Awam, Dar el-Manar, edisi pertama, 2013, hal. 11 ).

Di antara guru-gurunya adalah Syekh Ibrahim al-‘Abidi yang kepadanya ia belajar qiraah al-‘ashrah. Dan murid-muridnya yang terkenal antara lain Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Ahmad ar-Rifa’i, dan Syekh Ahmad Dahman.

Karangan Syekh Ahmad al-Marzuqi

Karangan Syekh Ahmad al-Marzuqi yang terkenal selain Nadzom Aqidatul Awam adalah Tahshil Naylil Maram, yang merupakan kitab syarah dari Aqidatul Awam. Kemudian al-Fawaid al-Marzuqiyah, sebuah kitab syarh pada kitab Jurumiyah. Selain Aqidatul Awam, karyanya dalam bentuk nadham (puisi) adalah Nadzom ‘Ilmi Falak dan Nadzom ‘Ishmat al-Anbiya’. Syekh Ahmad al-Marzuqi meninggal di Mekkah pada tahun 1281 H dan dimakamkan di Jannatul Mu’alla atau Ma’la.

 

Proses Penyusunan Kitab Aqidatul Awwam

Proses penyusunan buku ini sangat menarik.

Kisah ini banyak diceritakan ketika membaca Aqidatul Awam di pondok pesantren, dan dapat ditemukan dalam kitab-kitab syarahnya.

Salah satu ayat yang memuat kisah ini adalah kitab Jalaul Afham Syarh Aqidatul Awam karya KH. M. Ihya’ ‘Ulumiddin.

Diriwayatkan bahwa Syekh Ahmad al-Marzuqi dalam mimpinya melihat Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam dan para sahabatnya berdiri di sekelilingnya.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam kemudian bersabda, “Bacalah sebuah nadzom tauhid! Siapa saja yang menghafalnya, maka dia akan masuk surga dan mendapatkan segala keinginan, yaitu berupa segala kebaikan sesuai dengan Al-Qur’an dan hadits.”

Syekh Ahmad Al-Marzûqi bertanya, “Syair apa itu wahai Rasulullah?” Para Sahabat pun berkata, “Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.” Maka Rasulullah berkata, “Katakanlah, أَبْدُ بِاسْمِ الله وَالرَّحْمنِ, hingga bait وَصُحُفُ الْخَلِيْلِ وَالْكَلِيْمِ # فِيْهَا كَلَامُ الْحَكَمِ الْعَلِيْمِ   Maka Syekh Ahmad Al-Marzûqi mengikuti bait yang diucapkan Rasul seraya Rasulullah mendengarnya, yaitu bait أَبْدُ بِاسْمِ الله وَالرَّحْمنِ hingga وَصُحُفُ الْخَلِيْلِ وَالْكَلِيْمِ # فِيْهَا كَلَامُ الْحَكَمِ الْعَلِيْمِ

Dan itu terjadi lagi untuk kedua kalinya, Syekh Ahmad Al-Marzuqi bertemu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dalam mimpinya.

Saat itu mimpi terjadi pada waktu subuh atau sepertiga malam.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Bacalah apa yang telah kamu kumpulkan di dalam hatimu”. Syekh al-Marzuqi juga membacanya dari awal hingga akhir di depan Rasul, sedangkan para sahabat mengelilinginya sambil mengucapkan “آمين” pada akhir setiap bait nadzom yang dibacakan oleh Syekh al-Marzuqi.

Setelah selesai bacaannya, Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Semoga Allah memberikan taufik kepada sesuatu yang diridhai-Nya, dan menerima madhumah itu, dan memberikan berkah kepada Anda dan orang-orang yang beriman, dan mereka juga dapat mengambil manfaat darinya, Amin” .

Setelah kejadian itu, masyarakat semakin mengetahui nadzom yang diperoleh Syekh Ahmad Al-Marzuqi, sehingga banyak yang menanyakannya.

Baca juga: Terjemah kitab safinatun najah

Jumlah Bait Aqidatul Awam

Nadzom Aqidatul Awam terdiri dari 57 bait.

Permulaanya dengan pujian kepada Allah dan Rasul Allah serta para sahabat dan keluarga Nabi, kemudian kewajiban mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah ada dua puluh, sifat yang tidak mungkin, dan sifat jaiz.

Setelah menyebutkan sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi para Rasul dan 25 nama Nabi.

Kemudian sifat-sifat malaikat pada umumnya dan nama-nama 10 malaikat, nama-nama 4 kitab, kewajiban menerima segala yang Rasul sampaikan, keimanan pada hari kiamat.

Setelah itu nama-nama keluarga Nabi, Isra Mi’raj dan Kewajiban Sholat, Kemudian Penutup.

Banyak ulama yang telah menyusun kitab syarah Nadzom Aqidatul Awam, salah satunya adalah Syekh al-Marzuqi sendiri dengan kitabnya yang berjudul Tahshil Naylil Maram.

Selain itu ada Nurudl Dzalam ‘ala Nadzom Aqidatul Awam karya Syekh Nawawi al-Bantani, Jalaul Afham Syarh Aqidatul Awam karya KH. M. Ihya` ‘Ulumuddin, Tashil al-Maram li Daris ‘Aqidatil ‘Lay oleh Syekh Ahmad al-Qath’ani, dan masih banyak lagi.

Download Terjemah Kitab Aqidatul Awam Pdf

Nama kitab: Terjemah Aqidatul Awam (Aqidah Al-Awam)
Nama kitab asal: Matnu Aqidatil Awam (akidah dasar untuk orang awam)
Pengarang kitab: Syekh Ahmad Marzuki al-Maliki
Penerjemah: Ahmed Machfudh
Bidang studi: Aqidah Iman Tauhid Ahlussunnah Wal Jamaah (Asy’ariyah)

Download aqidatul awam pdf

Download terjemah aqidatul awam pdf

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *