Apakah Boleh Mengalihkan Zakat ke Tempat Lain?

Mengalihkan Zakat ke Tempat Lain

Karena sekolah-sekolah sering mewajibkan siswa untuk mengumpulkan zakat fitrah di sekolah, di bawah koordinasi guru-guru, masalah muncul ketika zakat harus diberikan ke daerah-daerah miskin yang bukan tempat tinggal siswa. Ini disebut sebagai naql al-zakat. Oleh karena itu, apakah boleh memindahkan zakat ke tempat lain? Apakah Boleh Mengalihkan Zakat ke Tempat Lain? Zakat diwajibkan untuk memakmurkan … Baca Selengkapnya

Terjemah Fathul Qorib Kitab Zakat

Dalam kitab fathul qorib, mushannif akan menjelaskan tentang macam-macam zakat, dari mulai zakat hewan ternak sampai dengan zakat harta dangan. Untuk pembahasan zakat fitrah silahkan baca pada artikel yang berjudul >> pengertian zakat fitrah. Berikut adalah terjemah fathul qorib kitab zakat. Terjemah Fathul Qorib Kitab Zakat Kata “zakat” menurut bahasa adalah arti “bertambah/berkembang”. Sedang pengertian … Baca Selengkapnya

Macam Macam Zakat dan Nishabnya

macam macam zakat

Macam macam zakat –  Zakat terbagi menjadi dua macam. Pertama zakat badan atau zakat fitrah. Kedua zakat harta atau zakat mal. Zakat harta mencakup zakat perdagangan, hewan ternak, buah-buahan, hasil pertanian dan zakat emas dan perak. Pada artikel ini kita akan berfokus pada harta yang wajib dikeluarkan zakat nya (zakat harta). Untuk zakat fitnah, niat … Baca Selengkapnya

Inilah Daftar Orang Yang Berhak Menerima Zakat

orang yang berhak menerima zakat

Golongan orang yang berhak menerima zakat – Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa zakat merupakan rukun Islam yang ke tiga. Hal ini tertuang dalam ayat Al-quran surat Al-Baqarah ayat 43. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ Artinya: “Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama dengan orang-orang yang ruku.” (QS. Al-Baqarah: 43)   Orang yang … Baca Selengkapnya

Pengertian Zakat Fitrah, Niat, Waktu dan Ukurannya

pengertian zakat fitrah

Pengertian Zakat Fitrah, Niat, Waktu dan Ukurannya – Rukun islam yang ke tiga adalah membayar zakat dengan jumlah dan niat tertentu serta diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ Artinya: “Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama dengan orang-orang yang … Baca Selengkapnya