Terjemah Fathul Qorib Fasal Iddah

terjemah fathul qorib masa iddah

Dalam kitab fathul qorib, mushannif menjelaskan tentang hukum iddah dan pembagian wanita yang sedang menjalani masa idah. Serta beberapa hal yang berkaitan dengan masa idah wanita. Berikut adalah terjemah fathul qorib fasal iddah. Terjemah Fathul Qorib Fasal Iddah Kata iddah secara bahasa adalah berbentuk isim mashdar dari madhi /tadda. Sedangkan pengertian iddah menurut syara’ adalah … Baca Selengkapnya